“Endelig dag igjen”

bilde 2

3 siste show av året nå før jul. Bandet (fra venstre til høyre); Per Tønnesen, Karl-Dag Kjosavik, Dag Schreiner som Paven, meg, Jørgen Helliesen og Knut Aabø.